მომწოდებლები

მომწოდებლები

  • არჩელორმიტალი (თურქეთი)
  • როზაკი (თურქეთი)
  • მეტალჰოლდინგი (უკრაინა)
  • მეტინვესტი (უკრაინა)
  • გირიშიმ დიშ ტიკარეტ (თურქეთი)
  • MG (საქართველო)
  • დათო (საქართველო)
  • ისეკო (საქართველო)
  • ნერვსაცბორუ (თურქეთი)
  • ჰეკიმ პროფაილი (თურქეთი)