საქმიანობის სფერო

 • სარკინიგზო, საავტომობილო და საქვეითო სახიდე გადასასვლელების ლითონკონსტრუქციები
 • ლითონკონსტრუქციები სამოქალაქო და ინდუსტრიული მშენებლობებისთვის
 • კონსტრუქციები ჰიდროელექტრო სადგურებისთვის
 • სხვადასხვა ტიპის ფერმები და ანგარები
 • მრავალსართულიანი შენობის ლითონის კონსტრუქციების აწყობა და მონტაჟი
 • სივრცითი და ბრტყელი კონსტრუქციები დამზადება და მონტაჟი
 • რკინაბეტონის მალის ნაშნი საყალიბე ფორმები და  სხვადასახვა ტიპის ბეტონის ნამზადის ყალიბები
 • სხვადასხვა ტიპის ლითონის მონუმენტური ნაგებობები, ლითონის კოლონები, ლითონის გადახურვის და კარკასული კონსტრუქციები
 • საგზაო-სამშენებლო ტექნიკის რეაბილიტაცია
 • ლითონის ნებისმიერი კონფიგურაციის და სისქის მექანიკური და პლაზმური დამუშავება
 • ლითონის სხვადასხვა დანიშნულების ანძები
 • სხვადასხვა ტიპის და მოცულობის ავზები და რეზერვუარები
 • შესაფუთი კონსტრუქციების აწყობა და მონტაჟი
 • სხვადასხვა ლითონის კონსტრუქციები